Stan 3

Prizemlje

NAMENA

1

Ulaz

3.79

2

Kuhinja

1.63

3

Kupatilo

4.32

4

Dnevna soba

17.88

UKUPNO

27.62

Pozicija stana

Orijentacija

Orijentacija stanova

Preporučeni stanovi

Dostupan

Prizemlje

44.55 m²

Dostupan

Prizemlje

28.68 m²